výroba reklamy

Kishi
 
 
 
 

 

KISHI, s.r.o.

v ý r o b a  r e k l a m y

 

Sídlo: Čingovská 4, 040 12 Košice
Prevádzka: Rampová 46, 040 01 Košice

tel.: 0907 387 719
email: kipi32@gmail.com

IČO: 47 945 303,

DIČ: 2024153439
IČDPH: 2024153439

 

 

 
© 2010 všetky práva vyhradené